Vadības konsultācijas

VADĪBAS KONSULTĀCIJAS

SIA „BIZNESA KONSULTANTU GRUPA” sniedz konsultācijas uzņēmumu attīstības un izaugsmes procesos. 

Uzņēmuma pieeja - individuāli risinājumi katram klientam, ņemot vērā uzņēmuma un nozares specifiku. 

SIA “BIZNESA KONSULTANTU GRUPA” konsultācijas aptver sekojošas tēmas:

  • Uzņēmuma attīstības stratēģijas noteikšana;

  • Uzņēmuma vadības sistēmu attīstība;

  • Biznesa un attīstības plānu izstrāde;

  • Finansējuma piesaiste uzņēmumu un organizāciju attīstības plānu realizācijai.