PAR MUMS

PAR UZŅĒMUMU

SIA „BIZNESA KONSULTANTU GRUPA” ir dibināta 1998.gada 18.maijā un savas vairāk nekā 20 gadu darbības laikā ir pierādījusi sevi kā uzticamu, godīgu un profesionālu uzņēmumu. 

SIA „BIZNESA KONSULTANTU GRUPA” darbības pamatā ir tādas vērtības kā konfidencialitāte, godīgums, kvalitāte, cieņa, profesionalitāte, sadarbība un komandas darbs.

SIA „BIZNESA KONSULTANTU GRUPA” specializējas individuālu, uz klienta vajadzībām orientētu vadības konsultāciju, uzņēmējdarbības (biznesa), nemateriālo aktīvu, nekustamā īpašuma un kustamās mantas vērtēšanas pakalpojumu sniegšanā. 

KOMANDA

SIA „BIZNESA KONSULTANTU GRUPA” komandu veido profesionāli, Latvijas Īpašumu vērtētāju asociācijas sertificēti īpašuma vērtētāji ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi savā jomā. 

Ivars Strautiņš – Valdes loceklis, sertificēts nekustamā īpašuma, uzņēmējdarbības (biznesa) un nemateriālo aktīvu vērtētājs

Sertifikāti:

 • Eiropas Vērtētāju asociāciju apvienības (The European Group of Valuers'Associations)atzīts vērtētājs (Sertifikāta Nr. REV-LV/LIVA/2016/5)

 • Uzņēmējdarbības (biznesa) un nemateriālo aktīvu vērtēšana (Sertifikāts Nr.5);

 • Nekustamā īpašuma vērtēšana (Sertifikāts Nr.7).

Specializējas:

 • Nekustamā īpašuma vērtēšanā;

 • Uzņēmējdarbības (biznesa) un nemateriālo aktīvu vērtēšanā; 

 • Attīstības projektu sagatavošanā un ieviešanā;

 • Uzņēmumu analīzē;

 • Investīciju projektu izstrādē un analīzē;

 • Finanšu vadībā;

 • Izmaksu analīzē;

 • Projektu vadībā.  

E-pasts: ivars@bkgriga.lv

Olga Bužinska – Prokūriste, sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja
Guntis Geldners – Sertificēts kustamās mantas vērtētājs
Agnese Vrubļevska - Biroja administratore

KVALIFIKĀCIJA

SIA “BIZNESA KONSULTANTU GRUPA” ir izsniegts Latvijas Īpašumu vērtētāju asociācijas Kompetences uzraudzības biroja Kompetences sertifikāts Nr. 18 nekustamā īpašuma, kustamās mantas un uzņēmējdarbības (biznesa) vērtēšanā.

SIA “BIZNESA KONSULTANTU GRUPA” darbiniekiem ir sekojoši Eiropas Vērtētāju asociāciju apvienības (TEGoVA) un Latvijas Īpašumu vērtētāju asociācijas Vērtētāju sertifikācijas biroja izsniegti vērtētāja kvalifikāciju apliecinoši sertifikāti:

Atzīts Eiropas vērtētājs (REV) - TEGoVA (The European Group of Valuers'Associations) sertificēts vērtētājs:

Ivars Strautiņš – sertifikāts Nr.REV-LV/LIVA/2016/5, darbība sertificēta kopš 2011.gada 1.jūnija.

Uzņēmējdarbības (biznesa) un nemateriālo aktīvu vērtētājs:

Ivars Strautiņš – sertifikāts Nr. 5, darbība sertificēta kopš 1997. gada 25. jūnija.

Nekustamā īpašuma vērtētāji:

Ivars Strautiņš – sertifikāts Nr. 7, darbība sertificēta kopš 1999. gada 26. janvāra.

Olga Bužinska – sertifikāts Nr.137, darbība sertificēta kopš 2014. gada 12.decembra.

Kustamās mantas vērtētājs:

Guntis Geldners – sertifikāts Nr. 25, darbība sertificēta kopš 2004. gada 16. decembra.