Uzņēmējdarbības (biznesa) un nemateriālo aktīvu vērtēšana

UZŅĒMĒJDARBĪBAS (BIZNESA) UN NEMATERIĀLO AKTĪVU VĒRTĒŠANA

SIA “BIZNESA KONSULTANTU GRUPA” uzņēmējdarbības (biznesa) un nemateriālo aktīvu vērtēšanu veic no 1998. gada. 

Mūsu uzņēmumā uzņēmējdarbības (biznesa) un nemateriālo aktīvu vērtēšanu veic Latvijas Īpašumu vērtētāju asociācijas sertificēts vērtētājs - Ivars Strautiņš (sertifikāts Nr. 5, Uzņēmējdarbības (biznesa) un nemateriālo aktīvu vērtēšanā).

SIA „BIZNESA KONSULTANTU GRUPA” pakalpojumi ietver:

  • Kapitāla daļu un akciju novērtējumu;

  • Prasījuma tiesību vērtības noteikšanu;

  • Intelektuālā īpašuma (preču zīmes, patenti, licences u.tml.) vērtēšanu;

  • Atzinumu sagatavošanu Uzņēmumu reģistram par mantiskā ieguldījuma pamatkapitālā vērtību, kā arī mantas pietiekamību sabiedrību reorganizācijas gadījumā.

PIETEIKUMS