Pieredze un projekti

LV Accordion pieredze

Veselības aprūpes sistēmas attīstība

Projekta nosaukums: Situācijas analīzes veikšana par nevienlīdzību veselības jomā Valmieras un Saldus pašvaldībās ES projekta Joint Action "Equity Action" ietvaros

Projekta īstenošanas laiks: 2011. gads

Pasūtītājs: Nacionālais veselības dienests

 ________________________________________________________________

Projekta nosaukums: Pētījums par Ambulatorās un stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstības programmas realizācijas ietekmi uz sabiedrības veselību un saslimstības mazināšanos

Projekta īstenošanas laiks: 2008.gads

Pasūtītājs: Sabiedrības veselības aģentūra

________________________________________________________________

Projekta nosaukums: Par ambulatorās un stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstības programmas 2005.-2010.g. ietekmi uz veselības aprūpes kvalitāti un saslimstības mazināšanos izpildi

Projekta īstenošanas laiks: 2007. gads

Pasūtītājs: Sabiedrības veselības aģentūra

________________________________________________________________

Projekta nosaukums: Liepājas pilsētas veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstības plāna izstrāde

Projekta īstenošanas laiks: 2006. gads

Pasūtītājs: Liepājas pilsētas dome

                         

Veselības aprūpes organizāciju attīstība

BKG konsultanti ir izstrādājuši un snieguši konsultācijas vairākos veselības aprūpes organizāciju attīstības projektos. BKG konsultanti iepriekšējo piecu gadu laikā ir veicinājuši finansējuma piesaisti attīstības projektu realizācijai par vairāk nekā 100 milj. Ls, t.sk. pašvaldību, starptautisko finanšu institūciju un Eiropas Savienības fondu līdzekļu piesaisti. BKG augsti vērtē klientu uzticību, tādēļ informācija par attīstības projektiem tiek sniegta tikai ar paša klienta atļauju.

Privātie attīstības projekti

BKG ir izstrādājuši un snieguši konsultācijas vairākos liela mēroga privātos attīstības projektos dažādās nozarēs. BKG iepriekšējo piecu gadu laikā ir veicinājusi bankas finansējuma piesaisti vairāk nekā 180 milj. Ls, kā arī ir veicinājusi finansējuma piesaisti attīstības projektu realizācijai no starptautiskām finanšu institūcijām un Eiropas Savienības Struktūrfondiem. BKG augsti vērtē klientu uzticību un papildu informāciju par privātiem attīstības projektiem var sniegt tikai ar paša klienta atļauju.

Pieredze vērtēšanā

BKG eksperti ir veikuši vairāk nekā 3000 nekustamā īpašuma novērtējumus pašvaldībām, valsts institūcijām, bankām un privātiem klientiem. Pamatojoties uz mūsu novērtējumiem, bankas ir piešķīrušas vairāk nekā 2 miljardu Ls lielu aizdevumu. BKG vērtētāji ir veikuši vairāk nekā 200 biznesa vērtējumus pašvaldību, valsts institūciju un privāto klientu vajadzībām, veicinot investīciju piesaisti vairāk nekā 0,5 miljarda Ls apmērā.

Attīstības projektu konsultācijas

Projekta nosaukums: Projektu izmaksu efektivitātes analīze

Projekta īstenošanas laiks:  2011. gads

Pasūtītājs: Rīgas Tehniskā universitāte

________________________________________________________________

Projekta nosaukums: Projektu pieteikumu kvalitatīva vērtēšana Eiropas Savienības Rīcības programmas Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci apakšprogrammas ietvaros

Projekta īstenošanas laiks: 2010.gads

Pasūtītājs: Valsts izglītības attīstības aģentūra

________________________________________________________________

Projekta nosaukums: Uzņēmējdarbības eksperta pakalpojumu sniegšana

Projekta īstenošanas laiks: 2010.-2012. gads

Pasūtītājs: Vidzemes plānošanas reģions

________________________________________________________________

Projekta nosaukums: Eiropas reģionālās attīstības fonda aktivitātes Atbalsts zinātnei un pētniecībai projekta "Ar dabīgiem materiāliem pildītu cieto poliuretāna bioputuplastu izstrāde" tehniski ekonomiskā pamatojuma - sociālekonomiskās analīzes un tās secinājumu izstrāde.

Projekta īstenošanas laiks: 2009. gads

Pasūtītājs: LU aģentūra LU Polimēru mehāniskas institūts

________________________________________________________________

Projekta nosaukums: Makroekonomisko rādītāju izmaiņu ietekmes uz Eiropas Savienības Struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu prognozēm analīzi

Projekta īstenošanas laiks: 2009. gads

Pasūtītājs: Vides ministrija

________________________________________________________________